Technologie IT w edukacji

Zastosowanie technologii informacyjnej do zarządzania szkołą

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby)

40 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

1.Przedstawienie tematyki i celów programu. Przeprowadzenie testu początkowego. (0,5 h) 

2.Aplikacje biurowe – zaawansowane możliwości w pracy dyrektora szkoły. (8h)

 • Edytor tekstu Microsoft Word – redagowanie pism urzędowych,  wstawianie komentarzy, praca z tabelami, drukowanie dokumentów
 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel – tworzenie zestawień, podsumowań oraz statystyk, planowanie budżetu szkoły

3.Zarządzanie szkolną witryną internetową opartą na systemie CMS – Joomla! (15 h)

 • Tworzenie artykułów 
 • Tworzenie galerii zdjęć
 • Określanie prawa dostępu do wybranych publikacji
 • Określanie prawa dostępu do zdjęć tylko dla nauczycieli lub tylko dla rodziców

4.Wyszukiwanie i pobieranie informacji z Internetu na potrzeby szkolnej witryny internetowej. (4 h)

5.Cyfrowe platformy edukacyjne wykorzystywane w procesie dydaktycznym. (12h)

 • Platforma Moodle – rozwojowe narzędzie w e-learningu
 • Bezpłatne platformy edukacyjne (Teams, Discord, Zoom, Google Classroom, Edukator, Slack)
 • Płatne platformy oraz portale edukacyjne dla dzieci i nauczycieli (Alright, SQULA, Matlandia, Pi-Stacja)
 • Praktyczne wskazówki stosowania nowych funkcji na platformie Teams

6. Podsumowanie szkolenia. Test końcowy. (0,5 h)

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin. Składa się on się z dwóch części: testowej oraz praktycznej.

400 zł brutto – kwota za jedną osobę

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • przelew bankowy