Technologie IT w edukacji

Zarządzanie szkołą z wykorzystaniem technologii informacyjnych

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby)

30 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

1.Aplikacje biurowe – zaawansowane możliwości w pracy dyrektora szkoły. 

 • Edytor tekstu Microsoft Word – redagowanie pism urzędowych,  wstawianie komentarzy, praca z tabelami, drukowanie dokumentów
 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel – tworzenie zestawień, podsumowań oraz statystyk, planowanie budżetu szkoły

2.Zarządzanie szkolną witryną internetową opartą na systemie CMS – Joomla!

 • Tworzenie artykułów 
 • Tworzenie galerii zdjęć
 • Określanie prawa dostępu do wybranych publikacji
 • Określanie prawa dostępu do zdjęć tylko dla nauczycieli lub tylko dla rodziców

3.Wyszukiwanie i pobieranie informacji z Internetu na potrzeby szkolnej witryny internetowej.

4.Cyfrowe platformy edukacyjne wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

 • Platforma Moodle – rozwojowe narzędzie w e-learningu
 • Bezpłatne platformy edukacyjne (Teams, Discord, Zoom, Google Classroom, Edukator, Slack)
 • Płatne platformy oraz portale edukacyjne dla dzieci i nauczycieli (Alright, SQULA, Matlandia, Pi-Stacja)
 • Praktyczne wskazówki stosowania nowych funkcji na platformie Teams

Brak egzaminu końcowego.

Szkolenie grupowe – 320 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • przelew bankowy
Scroll to Top