Certyfikacja Certiport

Technologie stosowane w nauczaniu oraz prowadzenie nowoczesnych zajęć edukacyjnych - certyfikat Microsoft Certified Educator

Szczegóły szkolenia

12 godzin lekcyjnych

Szkolenie grupowe, poziomy podstawowy – średniozaawansowany.

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

Moduł 1. Polityka edukacyjna

Kandydat musi wykazać się podstawową wiedzą na temat możliwości osiągnięcia pożądanych wyników nauczania za pomocą narzędziowych zasobów informacyjno-komunikacyjnych.

Moduł 2. Program nauczania i oceny

Obejmuje dopasowanie standardów nauczania do poszczególnych pakietów oprogramowania oraz wspieranie działań w zakresie kształcenia za pomocą podstawowych narzędzi.

Moduł 3. Pedagogika

Obejmuje użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych celem oceny zakresu wiedzy uczniów oraz dostarczanie uczniom informacji zwrotnych na temat ich postępów za pomocą ocen szczątkowych jak i oceny końcowej.

Moduł 4. ICT/narzędzia technologiczne

Zarządzanie użyciem zasobów ICT w różnorodnych środowiskach. Logistyka i interakcje społeczne w kontekście zasobów ICT.

Moduł 5. Organizacja i administrowanie

Zarządzanie danymi uczniów i materiałami klasowymi, a także udostępnianie ich za pomocą oprogramowania.

Moduł 6. Rozwój zawodowy

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przeznaczonych do wspierania kształcenia zawodowego nauczycieli.

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny przy komputerze.

360 zł/osobę – przy założeniu minimum 4 uczestników szkolenia, cena nie uwzględnia opłat za egzaminy końcowe i materiały powtórzeniowe 

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • karta płatnicza
  • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). Pieniądze możesz wpłacić również przez internet na nasze konto bankowe. Szczegóły znajdziesz tutaj.