Technologie IT w edukacji

Technologie informacyjne w edukacji

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby)

40 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

1.Prawa autorskie i bezpieczeństwo w sieci Internet. (4 h)

  • Prawa autorskie, przepisy i normy prawne.
  • Bezpieczeństwo w sieci Internet.

2.Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji. (8 h)

  • Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.
  • Korzystanie z otwartych platform (m.in. edukacyjnych).

4.Materiały edukacyjne dla uczniów w formie pokazów i prezentacji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint. (8 h)

5.Tworzenie dokumentacji szkolnej i sprawozdawczej z działalności szkolnej i własnego rozwoju zawodowego ( w Word lub Excel) (8 h)

6.Urządzenia multimedialne stosowane na zajęciach edukacyjnych. (8h)

  • Projektor multimedialny.
  • Tablica interaktywna.
  • Monitor z USB
  • Okulary VR

7.Egzamin końcowy. (4h) 

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin. Składa się on się z dwóch części: testowej oraz praktycznej.

280 zł brutto – kwota za jedną osobę

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • przelew bankowy