Technologie IT w edukacji

Technologie informacyjne - rewolucja w edukacji

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby)

30 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

1.Prawa autorskie i bezpieczeństwo w sieci Internet.

  • Prawa autorskie, przepisy i normy prawne.
  • Bezpieczeństwo w sieci Internet.

2.Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji.

  • Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.
  • Korzystanie z otwartych platform (m.in. edukacyjnych).

3.Materiały edukacyjne dla uczniów w formie pokazów i prezentacji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint.

4.Tworzenie dokumentacji szkolnej i sprawozdawczej z działalności szkolnej oraz własnego rozwoju zawodowego ( w Word lub Excel)

5.Urządzenia multimedialne stosowane na zajęciach edukacyjnych.

  • Projektor multimedialny
  • Tablica interaktywna
  • Monitor interaktywny
  • Okulary VR

Brak egzaminu końcowego.

Szkolenie grupowe – 300 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • przelew bankowy
Scroll to Top