Technologie IT w edukacji

Zaawansowane metody nauczania - tablice i monitory interaktywne w praktyce

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby)

4 godziny lekcyjne

Szkolenie podstawowe

Szkolenie może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

  1. Podstawowe funkcje tablicy interaktywnej i monitora, umożliwiające ich efektywne wykorzystanie na zajęciach z uczniami. 
  2. Omówienie pomysłów na pracę grupową uczniów i projektowanie dynamicznej lekcji z użyciem technologii.
  3. Przykładowe scenariusze zajęć do nauczania różnych przedmiotów, możliwe do realizacji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
  4. Planowanie lekcji multimedialnej z zastosowaniem tablicy interaktywnej/monitora.
  5. Prezentowanie materiałów multimedialnych oraz interaktywnych na tablicy multimedialnej/monitorze.

Brak egzaminu końcowego.

Szkolenie grupowe – 200 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • przelew bankowy
Scroll to Top