Microsoft Office

PowerPoint w praktyce - tworzenie efektownych prezentacji

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby) oraz indywidualne.

Szkolenie grupowe – 12 godzin lekcyjnych

Szkolenie indywidualne – 10 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się formę zdalną (online).

 1. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Uruchamianie programu
 • Omówienie Wstążki i paska stanu
 • Przykładowe zastosowania prezentacji multimedialnych PowerPoint
 1. Formatowanie tekstu
 • Czcionka
 • Akapit
 • Wypunktowanie
 1. Formatowanie tła, efekty wypełnienia slajdów
 • Wypełnianie tła na slajdach, ustawianie koloru i przezroczystości
 • Zastosowanie motywów i wariantów
 • Animacja niestandardowa w programie PowerPoint
 1. Wykorzystanie istniejących schematów i projektów
 • Modyfikowanie i formatowanie schematów
 • Wczytywanie i modyfikowanie projektów
 1. Grafika
 • Pasek narzędzi rysowanie i jego rola w prezentacjach PowerPoint
 • Umieszczanie tekstu w obiektach rysunkowych
 • Wstawianie wykresów
 • Wstawianie tabel
 • Wstawianie klipów multimedialnych
 • Wstawianie rysunków
 1. Dźwięk
 • Wstawianie podkładu muzycznego
 • Przygotowywanie karaoke
 • Dodawanie i nagrywanie narracji do slajdów
 1. Zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków
 • Widoki prezentacji
 • Widoki wzorców
 1. Tworzenie pokazu slajdów
 • Tworzenie animacji na slajdach
 • Niestandardowe przejścia między slajdami
 • Ustawianie tempa przechodzenia między slajdami
 • Przyciski akcji i ich wykorzystanie
 • Wykorzystanie elementów znalezionych w zasobach WWW
 1. Tworzenie prezentacji, które mogą być oglądane przez osoby, które nie posiadają programu MS PowerPoint
 • Darmowe oprogramowanie otwierające pliki prezentacji multimedialnych
 • Prezentacje multimedialne w formacie innym niż domyślny dla PowerPoint

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie test jednokrotnego wyboru.

Szkolenie grupowe – 300 zł brutto/os.

Szkolenie indywidualne – 650 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top