Certyfikacja Certiport

PowerPoint dla profesjonalistów - certyfikacja Microsoft

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby) oraz indywidualne.

Szkolenie grupowe/indywidualne – 45 godzin lekcyjnych

Szkolenie średniozaawansowane

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

1. Tworzenie i zarządzanie prezentacjami

1.1. Tworzenie prezentacji

 • tworzenie pustych prezentacji, tworzenie prezentacji za pomocą szablonów, importowanie plików tekstowych do prezentacji, importowanie konspektów dokumentów programu Word do prezentacji

1.2. Formatowanie prezentacji za pomocą wzorców slajdów

 • stosowanie wzorca slajdów, dodawanie nowych układów, modyfikowanie istniejących układów, dodawanie obrazów tła, kontrolowanie numerów stron, wstawianie nagłówków i stopek, modyfikowanie motywów prezentacji

1.3. Dostosowywanie ustawień i widoków prezentacji

 • zmiana opcji ustawień strony, zmiana na widok w kolorze/skali szarości, używanie widoków do poruszania się po prezentacjach, modyfikowanie właściwości prezentacji

1.4. Konfigurowanie prezentacji do wydrukowania lub zapisania

 • ustawianie opcji drukowania materiałów informacyjnych, drukowanie wybranych prezentacji, pakiety prezentacji na CD, zapisywanie prezentacji jako strony internetowej, drukowanie prezentacji w skali szarości, drukowanie notatki prelegenta, utrzymywanie kompatybilności wstecznej

1.5. Konfiguracja i prezentacja pokazu slajdów

 • tworzenie niestandardowych pokazów slajdów, konfigurowanie opcji pokazu slajdów, ćwiczenie synchronizacji, konfigurowanie rozdzielczości pokazu slajdów, korzystanie z widoku prezentera, poruszanie się po pokazach slajdów, dodawanie adnotacji do pokazów slajdów

2. Wstawianie i formatowanie kształtów i slajdów

2.1. Wstawianie i formatowanie slajdów

 • dodawanie układu slajdów, duplikowanie istniejących slajdów, ukrywanie slajdów, usuwanie slajdów, modyfikowanie tła slajdów, stosowanie styli do slajdów

2.2. Wstawianie i formatowanie kształtów

 • modyfikowanie tła kształtów, stosowanie obramowania do kształtów, zmienianie rozmiar kształtów, wstawianie kształtów, tworzenie niestandardowych kształtów, stosowanie styli do kształtów

2.3. Kolejkowanie i grupowanie kształtów oraz slajdów

 • wstawianie nagłówków sekcji, modyfikowanie kolejności slajdów, wyrównywanie i grupowanie kształtów, wyświetlanie linii siatki

3. Tworzenie zawartości slajdu

3.1. Wstawianie i formatowanie tekstu

 • zmiana tekst na WordArt, utworzenie wielu kolumn w jednym kształcie, wstawianie hiperłącza, stosowanie formatowania i styli do tekstu, tworzenie list punktowanych i numerowanych

3.2. Wstawianie i formatowanie tabeli

 • tworzenie nowych tabel, modyfikowanie liczb wierszy i kolumn, stosowanie styli tabel, importowanie tabel z zewnętrznych źródeł

3.3. Wstawianie i formatowanie wykresów

 • tworzenie i modyfikowanie styli wykresów, wstawianie wykresów, modyfikowanie typu wykresu, dodawanie legendy do wykresów, modyfikowanie parametrów wykresów, importowanie wykresów ze źródeł zewnętrznych

3.4. Wstawianie i formatowanie SmartArt

 • dodawanie kształtów do grafiki SmartArt, zmienianie kolorów grafiki SmartArt, przenoszenie tekstu w kształtach grafiki SmartArt, odwracanie kierunku, konwertowanie list na grafiki SmartArt

3.5. Wstawianie i formatowanie obrazów

 • zmiana rozmiaru obrazów, przycinanie obrazów, stosowanie efektów, stosowanie styli

3.6. Wstawianie i formatowanie multimediów

 • dostosowywanie rozmiaru okna multimediów, przycinanie i taktowanie klipów multimedialnych, ustawianie czasu rozpoczęcia/zatrzymania, ustawienie dla multimediów, łącze do zewnętrznych multimediów

4. Stosowanie przejść i animacji

4.1. Stosowanie przejść między slajdami

 • wstawianie przejść między slajdami, zarządzanie wieloma przejściami, modyfikowanie opcji efektów przejścia

4.2. Animowanie zawartości slajdu

 • stosowanie animacji do kształtów, stosowanie animacji do ciągów tekstowych, dodawanie ścieżek do animacji, modyfikowanie opcji animacji

4.3. Ustawianie czasu przejść i animacji

 • modyfikowanie czasu trwania efektów, konfigurowanie opcji rozpoczęcia i zakończenia, zmienianie kolejność animacji, korzystanie z panelu animacji

5. Zarzadzanie wieloma prezentacjami

5.1. Scalanie treści z wielu prezentacji

 • łączenie wielu prezentacji, ponownie wykorzystanie slajdów z innych prezentacji, przeglądanie wielu prezentacji

5.2. Śledzenie zmian i naprawa różnic

 • ustawianie śledzenia zmian, modyfikowanie opcji śledzenia zmian, odrzucanie zmian od konkretnych użytkowników, zarządzanie komentarzami

5.3. Ochrona i udostępnianie prezentacji

 • szyfrowanie prezentacji hasłem, sprawdzanie prezentacji, oznaczanie jako ostateczna, kompresowanie mediów, osadzanie czcionek, ograniczanie uprawnień, usuwanie metadanych prezentacji, sprawdzanie problemów z dostępnością, sprawdzanie problemów ze zgodnością

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny przy komputerze. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Microsoft Office Specialist PowerPoint.

Szkolenie grupowe – 650 zł brutto/os. (w kwotę wliczone są: aplikacja przygotowująca do egzaminu i opłata za egzamin)

Szkolenie indywidualne – 2700 zł brutto/os. (w kwotę wliczone są: aplikacja przygotowująca do egzaminu i opłata za egzamin)

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top