Kursy komputerowe dla dorosłych

Podstawy obsługi pakietu biurowego i Internetu - krok po kroku

Szczegóły kursu

Kurs grupowy (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia kursu wynosi 4 osoby) oraz indywidualny.

Kurs grupowy – 30 godzin lekcyjnych

Kurs indywidualny – 20 godzin lekcyjnych

Kurs odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.  W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się formę zdalną (online).

I. System komputerowy

 • Systemy operacyjne – MS Windows– podstawowe zasady pracy z programem
 • Obsługa klawiatury, myszki
 • Systemy operacyjne – MS Windows 10 – konfigurowanie pracy z komputerem
 • Obsługa z poziomu pulpitu, zarządzanie plikami i folderami
 • Współpraca z urządzeniami peryferyjnymi (np. drukarka, skaner)

II. Edytor tekstu

 • Zasady komputerowej edycji tekstu – wprowadzenie
 • MS Word – organizowanie pracy z programem – paski narzędzi, wygląd okna i inne.
 • MS Word – formatowanie tekstu z poziomu pasków narzędzi i menu górnego, marginesy, akapity, numerowanie i punktowanie.
 • MS Word – wklejanie obiektów, symboli, ramek, tabulatory.
 • MS Word – tabele, drukowanie
 • MS Word – kolumny – podsumowanie – Test sprawdzający

III. Arkusz kalkulacyjny

 • Arkusz kalkulacyjny MS Excel – podstawowe pojęcia, operacje na komórce i blokach komórek, wpisywanie formuł
 • MS Excel – adresowanie względne i bezwzględne
 • MS Excel – kreator funkcji – możliwości i zastosowanie
 • MS Excel – kreator wykresów, zaawansowane operacje arkusza, współpraca z innymi aplikacjami
 • MS Excel – formuły zaawansowane – przykłady zastosowania

IV. Korzystanie z Internetu

 • Możliwości i warunki korzystania z globalnej sieci – INTERNET
 • Przegląd najpopularniejszych przeglądarek internetowych Mozilla, Internet Explorer – zasady pracy
 • Najpopularniejsze strony internetowe i portale
 • Wyszukiwarki internetowe – wyszukiwanie wg różnorodnych kluczy

V. Poczta elektroniczna i komunikatory internetowe

 • Zakładanie skrzynek e-mail, odbieranie i przyjmowanie wiadomości (z poziomu witryny internetowej i programu poczty elektronicznej)
 • Najpopularniejsze komunikatory internetowe (Messenger, Skype) – zasada korzystania, normy i przepisy obowiązujące użytkowników.
 • Zabezpieczenia sieci Internet – również przed wirusami i spamem.

VI. Program do prezentacji multimedialnych

 • Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Tworzenie slajdów, formatowanie tła, efekty wypełnienia slajdów – wykorzystanie istniejących schematów i projektów
 • Umieszczanie tekstu w obiektach rysunkowych, wstawianie wykresów i tabel
 • Dźwięk
 • Zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków, tworzenie pokazu slajdów
 • Tworzenie animacji na slajdach, niestandardowe przejścia między slajdami, ustawianie tempa przechodzenia między slajdami
 • Przyciski akcji i ich wykorzystanie

VII. Urządzenia multimedialne i ich zastosowanie

 • Obsługa przenośnych pamięci pendrive, dysków
 • Pozyskiwanie obrazów z aparatu cyfrowego
 • Pozyskiwanie elementów graficznych ze skanera – obsługa skanera
 • Obróbka zdjęć i innych elementów graficznych w programie Paint 3D
 • Obsługa projektora multimedialnego

W celu sprawdzenia efektów kształcenia na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test jednokrotnego wyboru.

Kurs grupowy – 500 zł brutto/os.

Kurs indywidualny – 1400 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia kursu. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top