Technologie IT w edukacji

Obsługa tablic i monitorów interaktywnych

Szczegóły szkolenia

12 godzin lekcyjnych

Szkolenie grupowe, poziom podstawowy.

Szkolenie może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

  1. Przedstawienie tematyki i celów programu. Przeprowadzenie testu początkowego. (0,5h) 
  2. Podstawowe funkcje tablicy interaktywnej i monitora, umożliwiające ich efektywne wykorzystanie na zajęciach z uczniami. (2,5 h)
  3. Omówienie pomysłów na pracę grupową uczniów i projektowanie dynamicznej lekcji z użyciem technologii. (2, 5 h)
  4. Przykładowe scenariusze zajęć do nauczania różnych przedmiotów, możliwe do realizacji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. (1 h)
  5. Planowanie lekcji multimedialnej z zastosowaniem tablicy interaktywnej/monitora. (2,5 h)
  6. Prezentowanie materiałów multimedialnych oraz interaktywnych na tablicy multimedialnej/monitorze. (2,5 h)
  7. Podsumowanie szkolenia. Test końcowy. (0,5 h)

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie test jednokrotnego wyboru.

150 zł/osobę – przy założeniu minimum 4 uczestników szkolenia

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • karta płatnicza
  • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). Pieniądze możesz wpłacić również przez internet na nasze konto bankowe. Szczegóły znajdziesz tutaj.