Technologie IT w edukacji

Obsługa drukarek 3D w szkole

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby)

Szkolenie podstawowe/średniozaawansowane

2 godziny lekcyjne (szkolenie podstawowe)

6 godzin lekcyjnych (szkolenie średniozaawansowane)

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

SZKOLENIE PODSTAWOWE

1. Podstawowe informacje o druku 3D (zastosowanie, rodzaje, wady i zalety poszczególnych metod).

2. Budowa i obsługa drukarki 3D.

3. Konserwacja, serwis i kalibracja drukarki 3D.

4. Przygotowanie i uruchomienie wydruku.

5. Zasoby Internetu z darmowymi modelami 3D.

 

SZKOLENIE ŚREDNIOZAAWANSOWANE

1. Podstawowe informacje o druku 3D (zastosowanie, rodzaje, wady i zalety poszczególnych metod).

2. Budowa i obsługa drukarki 3D.

3. Konserwacja i kalibracja drukarki 3D.

4. Przygotowanie projektu w programach do modelowania i cięcia.

5. Uruchomienie druku 3D.

6. Zasoby Internetu z darmowymi modelami 3D.

7. Najczęstsze problemy w druku 3D z omówieniem ich rozwiązania.

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie krótki test jednokrotnego wyboru.

100 zł brutto – kwota za jedną osobę (szkolenie podstawowe)

150 zł brutto – kwota za jedną osobę (szkolenie średniozaawansowane)

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • przelew bankowy