Technologie IT w edukacji

Nowoczesne technologie informacyjne w nauczaniu

Szczegóły szkolenia

40 godzin lekcyjnych

Szkolenie grupowe, poziom podstawowy lub średniozaawansowany.

Szkolenie może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

1.Prawa autorskie i bezpieczeństwo w sieci Internet. (4 h)

 • Prawa autorskie, przepisy i normy prawne.
 • Bezpieczeństwo w sieci Internet.

2.Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji. (8 h)

 • Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.
 • Korzystanie z otwartych platform (m.in. edukacyjnych).

4.Materiały edukacyjne dla uczniów w formie pokazów i prezentacji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint. (8 h)

5.Tworzenie dokumentacji szkolnej i sprawozdawczej z działalności szkolnej i własnego rozwoju zawodowego ( w Word lub Excel) (8 h)

6.Urządzenia multimedialne stosowane na zajęciach edukacyjnych. (8h)

 • Projektor multimedialny.
 • Tablica interaktywna.
 • Monitor z USB
 • Okulary VR

7.Egzamin końcowy. (4h) 

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin. Składa się on się z dwóch części: testowej oraz praktycznej.

250 zł/osobę – przy założeniu minimum 4 uczestników szkolenia

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). Pieniądze możesz wpłacić również przez internet na nasze konto bankowe. Szczegóły znajdziesz tutaj.