Kursy komputerowe dla dorosłych

Informatyka dla seniorów - komputerowy kurs podstawowy

Szczegóły kursu

Kurs grupowy (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia kursu wynosi 4 osoby) oraz indywidualny.

Kurs grupowy – 30 godzin lekcyjnych

Kurs indywidualny – 20 godzin lekcyjnych

Kurs odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się formę zdalną (online).

I. System operacyjny – Microsoft Windows

 • włączanie i wyłączanie komputera
 • podstawowe różnice między komputerem stacjonarnym a laptopem
 • ćwiczenia z myszką i klawiaturą (program myszka.exe, przydatne skróty klawiaturowe, dla średniozaawansowanych – bezwzrokowe pisanie na klawiaturze (https://kurspisania.pl/) )
 • dostosowywanie pulpitu (pokazywanie podstawowych ikon pulpitu, zmiana wielkości ikon na pulpicie, personalizacja czcionek, zmiana koloru, rozmiaru i prędkości wyświetlania wskaźnika myszy, zmiana grubości kursora)
 • operacje na plikach i folderach (zadania z wykorzystaniem prawego przycisku myszy, tworzenie/sortowanie/zapisywanie/usuwanie plików i folderów, operacje kopiuj, wklej oraz wytnij, tworzenie skrótów do plików i folderów, stosowanie entera i spacji)
 • usuwanie, przywracanie danych z Kosza oraz bezpośrednie usuwanie danych
 • ustawianie daty i godziny w systemie Windows
 • zakładanie konta dla użytkownika i gościa w systemie Windows
 • tworzenie zrzutów ekranowych i zapisywanie jako plik obrazu w programie Paint
 • tworzenie zrzutów ekranowych poprzez Narzędzie wycinanie
 • kopiowanie i przenoszenie danych (pendrive, dysk zewnętrzny, smartfon)
 • zapora sieciowa (firewall) oraz oprogramowanie antywirusowe w komputerze –opis i zasada korzystania z płatnych oraz darmowych rozwiązań

II. Edytor tekstu MS Word

 1. MS Word – organizowanie pracy z programem
 • Ekran programu Microsoft Word – wygląd interfejsu użytkownika
 • Formatowanie tekstu – akapity, marginesy, czcionki, symbole, style
 • Numerowanie i punktowanie akapitów
 • Podgląd i wydruk dokumentów
 • Wyszukiwanie i zamiana tekstu oraz innych obiektów
 1. Praca z dokumentami wielostronicowymi
 • Podział na strony i sekcje (nawigacja, wyszukiwanie i zamiana tekstu)
 • Numeracja stron i nagłówków
 • Nagłówki i stopki
 • Przypisy
 1. Praca ze stylami
 • Tworzenie nowego i modyfikowanie istniejącego stylu
 • Automatyczne aktualizowanie stylu
 1. Automatyczna numeracja
 • Automatyczny spis treści
 • Automatyczne numerowanie tablic i ilustracji
 • Automatyczny spis tablic i ilustracji
 1. Grafika
 • Autokształty
 • Obracanie obiektów graficznych
 • Grupowanie obiektów graficznych
 • Wyrównywanie obiektów względem siebie
 • Dodatkowe polecenia dostępne na pasku Rysowanie
 1. Clipart
 • Umieszczanie obiektów ClipArt w dokumencie
 • Formatowanie obiektów ClipArt
 1. WordArt – napisy ozdobne
 2. Kolumny typu gazetowego
 3. Tabele
 • Formatowanie tabeli
 • Automatyczne formatowanie
 • Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki w tabeli
 • Scalanie i dzielenie komórek
 • Zmienianie rozmiaru
 • Dodawanie deseni
 1. Wykorzystanie tabulatorów przy rozmieszczaniu tekstu

III. Arkusz kalkulacyjny MS Excel

 1. Obliczenia
 • Podstawowe pojęcia
 • Operacje na komórce i blokach komórek
 • Wpisywanie formuł
 • Typy adresowania komórek (adresowanie względne i bezwzględne)
 • Tworzenie i stosowanie nazw w formułach
 • Tworzenie łączy między arkuszami za pomocą formuł
 • Formatowanie tabeli
 • Zmiana formatu liczbowego
 • Formatowanie warunkowe
 1. Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym
 • Składnia funkcji
 • Metody wstawiania funkcji do arkusza
 • Wykorzystanie kreatora funkcji
 • Wpisanie funkcji do komórki
 • Wykorzystanie przykładowych funkcji
 1. Wykresy (tworzenie, modyfikacja)
 2. Zabezpieczanie danych
 • Zabezpieczanie arkusza
 • Zabezpieczanie skoroszytu
 • Zabezpieczenie dostępu do dokumentu
 1. Narzędzia Excela
 • Serie danych
 • Dodawanie własnej listy
 1. Automatyczne wypełnianie komórek

IV. Program do prezentacji multimedialnych MS PowerPoint

 1. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
 2. Formatowanie tekstu
 • Czcionka
 • Akapit
 • Wypunktowanie
 1. Formatowanie tła, efekty wypełnienia slajdów
 2. Wykorzystanie istniejących schematów i projektów
 3. Grafika
 • Pasek narzędzi rysowanie i jego rola w prezentacjach PowerPoint
 • Umieszczanie tekstu w obiektach rysunkowych
 • Wstawianie wykresów
 • Wstawianie tabel
 • Wstawianie klipów multimedialnych
 • Wstawianie rysunków
 1. Dźwięk
 2. Zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków
 3. Tworzenie pokazu slajdów
 • Tworzenie animacji na slajdach
 • Niestandardowe przejścia między slajdami
 • Ustawianie tempa przechodzenia między slajdami
 • Przyciski akcji i ich wykorzystanie
 • Wykorzystanie elementów znalezionych w zasobach WWW
 1. Tworzenie prezentacji, które mogą być oglądane przez osoby, które nie posiadają programu MS PowerPoint

V. Podstawy korzystania z Internetu

 • zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu i poczty elektronicznej (zapora sieciowa, legalne oprogramowanie, bezpieczeństwo przeglądarek i komputera)
 • zagrożenia w cyberprzestrzeni (ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania, ataki socjotechniczne(phishing) – wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod instytucję lub osobę godną zaufania, modyfikacje lub niszczenie danych, blokowanie dostępu do usług – ataki mail bomb, DoS, DDoS)
 • różnice między przeglądarką a wyszukiwarką internetową
 • przegląd przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Brave)
 • przegląd przez najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe (Google, Bing, Yahoo!, DuckDuckGo)
 • wyszukiwanie w Google – ćwiczenia z operatorami wyszukiwania i zapytaniami w przeglądarce internetowej (sprawdzanie pogody, kalkulator w wyszukiwarce Google, przelicznik jednostek i walut, repertuar kin, pliki graficzne, promocje w sklepach wielobranżowych, porównywarki cen)
 • zastosowanie kart przeglądarki(otwieranie stron w nowej karcie, szybkie przechodzenie między kartami, dodawanie strony do zakładek w przeglądarce)
 • drukowanie dokumentów i obrazów z Internetu
 • popularne portale społecznościowe i komunikatory (Facebook, Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype – korzystanie na komputerze i w smartfonie)
 • umieszczanie plików w chmurze (zasady stosowania Dysku Google)
 • zakupy przez Internet (allegro i inne sklepy internetowe)
 • korzystanie z bankowości elektronicznej (logowanie do banku przez Internet, przelewy internetowe np. za prąd, gaz, korzystanie z bankowej aplikacji mobilnej)
 • korzystanie z medycyny on-line (zasady korzystania z Internetowego Konta Pacjenta , apteka internetowa https://ktomalek.pl )
 • korzystanie z wyszukiwarki e-podróżnik na komputerze (bilety PKP i PKS, MPK i busy)
 • mapy Google i mapy samochodowe on-line

VI. Poczta elektroniczna – Gmail

 • zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z poczty e-mail
 • zakładanie konta pocztowego
 • tworzenie i redagowanie wiadomości e-mail
 • korzystanie z książki adresowej
 • wysyłanie wiadomości e-mail do wielu osób
 • odpowiadanie i przesyłanie otrzymanej wiadomości e-mail
 • przesyłanie i odbieranie wiadomości z załącznikiem
 • podpinanie pliku z chmury jako załącznik do wiadomości

VII. Poznanie funkcjonalności prywatnego smartfona

 • dodawanie kontaktów do książki telefonicznej
 • wykonywanie i odbieranie połączeń
 • bezpieczne korzystanie z Internetu w smartfonie (strony internetowe, aplikacje)
 • robienie i przesyłanie zdjęć (za pomocą MMS, przez Internet)
 • robienie i przesyłanie filmów przez Internet
 • korzystanie z przesyłania plików w chmurze

W celu sprawdzenia efektów kształcenia na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test jednokrotnego wyboru.

Kurs grupowy – 450 zł brutto/os.

Kurs indywidualny – 1250 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia kursu. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top