Certyfikacja Certiport

IC3 Digital Literacy - certyfikat umiejętności cyfrowych

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby) oraz indywidualne.

Szkolenie grupowe – 70 godzin lekcyjnych

Szkolenie indywidualne – 50 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

1.Informacja

1.1. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji

1.2. Ocena informacji

1.3. Przechowywanie i wyszukiwanie informacji

 

2.Komunikacja 

2.1. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

2.2. Dzielenie się informacjami i zasobami

2.3. Aktywność obywatelska online

2.4. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

2.5. Netykieta

2.6. Zarządzanie tożsamością cyfrową

 

3. Tworzenie treści

3.1. Tworzenie treści

3.2. Integracja i przetwarzanie treści

3.3. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4. Programowanie

 

4.Bezpieczeństwo

4.1. Narzędzia służące ochronie

4.2. Ochrona danych osobowych

4.3. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

4.4. Ochrona środowiska

 

5. Rozwiązywanie problemów

5.1. Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

5.3. Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii

5.4. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny przy komputerze. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat IC3 Digital Literacy.

Szkolenie grupowe – 900 zł brutto/os. (w kwotę wliczone są: aplikacja przygotowująca do egzaminu i opłata za egzamin)

Szkolenie indywidualne – 2800 zł brutto/os. (w kwotę wliczone są: aplikacja przygotowująca do egzaminu i opłata za egzamin)

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • karta płatnicza
  • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top