Projektowanie stron internetowych

HTML5 i CSS3 - nowoczesne projektowanie stron internetowych

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby) oraz indywidualne.

Szkolenie grupowe – 20 godzin lekcyjnych

Szkolenie indywidualne – 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

I. Zasady projektowania i tworzenia stron www.

  • Technologie tworzenia stron, przygotowanie warsztatu pracy (przeglądarki internetowe, edytory HTML, FTP), zakładanie kont WWW, zasady projektowania stron internetowych.

II. Projektowanie stron za pomocą języka HTML5

  • Składnia języka HTML5, budowa kodu, podstawowe znaczniki HTML5.
  • Znaczniki HTML5 cd. i ich zastosowanie.

III. Formatowanie witryny WWW w oparciu o Kaskadowe Arkusz Stylów – CSS3

  • Kaskadowe Arkusze Stylów (CSS) – budowa składni CSS, podstawowe selektory.
  • Omówienie selektorów cd. i ich wykorzystanie na stronach WWW.
  • Tworzenie strony w oparciu o HTML5 i CSS3.

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin. Składa się on się z dwóch części: testowej oraz praktycznej.

Szkolenie grupowe – 600 zł brutto/os.

Szkolenie indywidualne – 1600 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • karta płatnicza
  • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top