Grafika komputerowa

Grafika komputerowa - podstawy Corel Draw i Adobe Photoshop

Szczegóły kursu

Kurs grupowy (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia kursu wynosi 4 osoby) oraz indywidualny.

Kurs grupowy – 40 godzin lekcyjnych

Kurs indywidualny – 28 godzin lekcyjnych

Kurs odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

Program kursu dotyczący obsługi programu Corel Draw od podstaw (30 h):

 • Wprowadzenie do przedmiotu kursu – przedstawienie możliwości programu: CorelDRAW umożliwia łatwe tworzenie profesjonalnej grafiki wektorowej od prostych znaków firmowych do skomplikowanych rysunków technicznych. Program posiada również duże możliwości związane z obsługą tekstu.
 • Omówienie budowy okna programu – wykład i prezentacja – typowe elementy i narzędzia okna: nagłówek okna, ikony sterujące oknem, linijki, menu główne, pole robocze, rolety i dokery występujące w oknie, pasek narzędziowy, paleta kolorów, pasek statusu okna.
 • Podstawy pracy z programem – wykład – tworzenie i zapisywanie dokumentów, otwieranie dokumentów i ich wydruk.
 • Podstawy pracy z rysunkiem – wykład i ćwiczenia – omówienie różnic między rysunkiem wektorowym a bitmapą. Tworzenie podstawowych rysunków wektorowych: linie proste, krzywe Beziera, prostokąty, elipsy, wielokąty.
 • Edycja obiektów wektorowych – wykład i ćwiczenia – zmiana atrybutów rysunku: wypełnianie i zmiana konturów obiektów, zaznaczanie, przemieszczanie, skalowanie, obracanie, pochylanie, kopiowanie, usuwanie obiektów.
 • Zmiana kształtu obiektów poprzez edycję ich węzłów – wykład i ćwiczenia – modyfikacja węzłów i krzywych za pomocą narzędzia Kształt.
 • Omówienie zasad wprowadzania tekstu – wykład i ćwiczenia – wyjaśnienie pojęć: tekst artystyczny i tekst ozdobny. Wpisywanie i edycja tekstu. Metody przekształcania tekstu.
 • Przedstawienie zaawansowanych funkcji programu – wykład, prezentacja, ćwiczenia – zapoznanie z całą gamą efektów specjalnych.
 • Omówienie możliwości pracy z rysunkiem bitowym oraz sposoby jego wykorzystania w programie CorelDRAW – wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Program kursu dotyczący obsługi programu Adobe Photoshop od podstaw (30 h):

 • podstawy pracy z programem (okno robocze programu, paleta narzędziowa, zasady rysowania, tryb rysowania i podgląd rysunku, format strony),
 • tworzenie rysunku rastrowego – np. rysowanie gór na tle rozgwieżdżonego nieba – z wykorzystaniem zaznaczeń, pędzli, wypełnień,
 • wykorzystanie zaznaczeń w celu wyodrębnienia poszczególnych elementów obrazu na nowe warstwy,
 • tworzenie fotomontażu – łączenie kilku obrazów w celu utworzenia większej całości – z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi Photoshopa,
 • przepływowe łączenie dwóch obrazów – z wykorzystaniem maski warstwy, wypełnienia gradientowego,
 • tworzenie ramek dla zdjęć – z wykorzystaniem zaznaczeń, wypełnień jednolitych i gradientowych, maski warstwy, filtrów,
 • tworzenie efektów atmosferycznych przy użyciu maski warstwy, filtrów,
 • retusz zdjęcia pozyskanego ze skanera lub aparatu cyfrowego – z wykorzystaniem zaznaczeń, warstw dopasowania, maski warstwy, różnorakich wypełnień, narzędzia Łatka, Pędzel korygujący, Skraplanie, i in.
 • efekty specjalne – tworzenie efektu ognia, lodu, krwi, itp. na tekście i innych elementach obrazu – przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi programu,
 • wprowadzanie obiektu statycznego w ruch przy użyciu m. in. filtrów.
 • skanowanie grafiki
 • robienie zdjęć aparatem cyfrowym
 • edycja grafiki bitmapowej, zmiana wielkości obrazu, usuwanie elementów z obrazu, dopasowanie kontrastu, ostrości itp.
 • kompresja obrazów
 • Optymalizacja w formacie JPEG, GIF i PNG
 • dzielenie obrazu na fragmenty
 • korzystanie z palety Tabela
 • dołączanie znaczników Alt do pojedynczego odcięcia lub całego obrazu
 • tworzenie przycisku na stronę WWW
 • tworzenie deseni tła dla witryn WWW
 • tworzenie animacji typu GIF
 • tworzenie grafiki na potrzeby własnej strony WWW

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po kursie przeprowadzony zostanie egzamin. Składa się on się z dwóch części: testowej oraz praktycznej.

Kurs grupowy – 900 zł brutto/os.

Kurs indywidualny – 2800 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia kursu. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top