Certyfikacja Certiport

Excel dla ekspertów - certyfikacja Microsoft Office Specialist

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby) oraz indywidualne.

Szkolenie grupowe/indywidualne – 45 godzin lekcyjnych

Szkolenie średniozaawansowane

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

1. Tworzenie arkuszy oraz skoroszytów i zarządzanie nimi

1.1. Tworzenie arkuszy i skoroszytów

 • tworzenie nowych, pustych skoroszytów,
 • tworzenie skoroszytów na podstawie szablonów,
 • import plików,
 • otwieranie nie natywnych pików bezpośrednio w programie Excel,
 • dodawanie arkuszy do istniejących skoroszytów,
 • kopiowanie i przenoszenie skoroszytów

1.2. Poruszanie się po arkuszach i skoroszytach

 • wyszukiwanie danych w skoroszycie,
 • wstawianie hiperłączy,
 • zmiana kolejności arkuszy,
 • korzystanie z funkcji Przejdź do,
 • korzystanie z pola nazwy

1.3. Formatowanie arkuszy i skoroszytów

 • zmiana koloru kart arkusza,
 • modyfikacja ustawień strony,
 • wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn,
 • zmiana motywu skoroszytu,
 • dostosowanie wysokości wiersza i szerokości kolumny,
 • wstawianie znaków wodnych,
 • wstawianie nagłówków i stopek,
 • ustawianie sprawdzania poprawności danych

1.4. Dostosowanie opcji i widoków dotyczących arkuszy i skoroszytów

 • ukrywanie arkuszy,
 • ukrywanie kolumn i wierszy,
 • dostosowanie paska narzędzi Szybki dostęp,
 • dostosowanie Wstążki,
 • zarządzenia zabezpieczeniami makr,
 • zmiana widoków skoroszytu,
 • rejestracja prostych makr,
 • dodawanie wartości do właściwości skoroszytu,
 • korzystanie powiększenia,
 • wyświetlanie formuł,
 • blokowanie okienek,
 • tworzenie klawiszy skrótu,
 • dzielenie okna

1.5. Konfigurowanie arkuszy i skoroszytów do drukowania lub zapisania

 • ustawianie obszaru wydruku,
 • zapisywanie skoroszytów w plikach alternatywnych formatów,
 • drukowanie pojedynczych arkuszy,
 • ustawianie skalowania wydruku,
 • powtarzanie nagłówków i stopek,
 • zachowanie zgodności z poprzednimi wersjami,
 • konfigurowanie skoroszytów do drukowania,
 • zapisywanie plików w zdalnych lokalizacjach

2. Tworzenie komórek i zakresów

2.1. Wstawianie danych do komórek i zakresów

 • dodawanie danych do arkuszy,
 • znajdowanie i zamiana danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych,
 • korzystanie z narzędzia Autowypełnianie,
 • rozwijanie danych między kolumnami,
 • wstawianie i usuwanie komórek

2.2. Formatowanie komórek i zakresów

 • scalanie komórek,
 • modyfikacja wyrównania i wcięcia komórek,
 • zmiana kroju i stylu czcionki,
 • korzystanie z funkcji Malarz formatów,
 • zawijanie tekstu w komórkach,
 • nakładanie formatu liczbowego,
 • stosowanie wyróżnienia,
 • stosowanie stylów komórek,
 • zmiana tekstu na WordArt

2.3. Porządkowanie oraz grupowanie komórek i zakresów

 • stosowanie formatowania warunkowego,
 • wstawianie wykresów przebiegu w czasie,
 • transpozycja kolumn i wierszy,
 • tworzenie nazwanych zakresów,
 • tworzenie konspektu,
 • zwijanie grup danych w konspektach,
 • wstawianie sum częściowych

3. Tworzenie tabel

3.1. Tworzenie tabeli

 • przenoszenie między tabelami a zakresami,
 • dodawanie i usuwanie komórek w tabelach,
 • definiowanie tytułów

3.2. Modyfikacja tabeli

 • stosowanie stylów do tabel,
 • dzielenie wierszy i kolumn na przedziały,
 • wstawianie wierszy sumy,
 • usuwanie stylów z tabel

3.3. Filtrowanie i sortowanie tabel

 • filtrowanie rekordów,
 • sortowanie danych w wielu kolumnach,
 • zmiana kolejności sortowania,
 • usuwanie duplikatów

4. Stosowanie formuł i funkcji

4.1. Wykorzystanie zakresów komórek oraz odwołań w formułach i funkcjach

 • wykorzystanie odwołań (względnych, mieszanych i bezwzględnych),
 • określanie kolejności działań,
 • odwoływanie się do zakresów komórek w formułach

4.2. Tworzenie podsumowań danych za pomocą funkcji

 • użycie funkcji SUMA,
 • użycie funkcji MIN i MAX,
 • użycie funkcji ILE.LICZB,
 • użycie funkcji ŚREDNIA

4.3. Wykorzystanie logiki warunkowej w funkcjach

 • użycie funkcji SUMA.JEŻELI,
 • użycie funkcji ŚREDNIA.JEŻELI,
 • użycie funkcji LICZ.JEŻELI

4.4. Formatowanie i modyfikacja tekstu za pomocą funkcji

 • użycie funkcji PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU,
 • użycie funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY,
 • użycie funkcji LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE,
 • użycie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY

5. Tworzenie wykresów i obiektów

5.1. Utworzenie wykresu

 • tworzenie wykresów,
 • dodawanie serii danych,
 • przełączanie między wierszami i kolumnami w danych źródłowych,
 • użycie funkcji Szybka analiza

5.2. Formatowanie wykresu

 • dodawanie legend,
 • zmiana rozmiaru wykresów,
 • modyfikacja parametrów wykresów,
 • stosowanie układów i stylów wykresów,
 • pozycjonowanie wykresów

5.3. Wstawianie i formatowanie obiektów

 • wstawianie pól tekstowych,
 • wstawianie grafik SmartArt,
 • wstawianie obrazów,
 • dodawanie obramowań obiektów,
 • dodawanie stylów i efektów do obiektów,
 • zmiana koloru obiektów,
 • zmiana właściwości obiektów,
 • pozycjonowanie obiektów

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny przy komputerze. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Microsoft Office Specialist Excel.

Szkolenie grupowe – 800 zł brutto/os. (w kwotę wliczone są: aplikacja przygotowująca do egzaminu i opłata za egzamin)

Szkolenie indywidualne – 2700 zł brutto/os. (w kwotę wliczone są: aplikacja przygotowująca do egzaminu i opłata za egzamin)

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top