Microsoft Office

Edytor tekstu Microsoft Word

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby)

20 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się formę zdalną (online).

Przykładowy program szkolenia dotyczący podstawowej obsługi edytora tekstu MS Word:

 1. MS Word – wprowadzenie do pracy z programem 
 • Ekran programu Microsoft Word – wygląd interfejsu użytkownika
 • Otwieranie i zapisywanie dokumentów
 • Menu Plik, pasek narzędzi Szybki dostęp
 • Dostosowywanie Wstążki
 • Karty i grupy w edytorze tekstu
 1. Organizowanie pracy w MS Word 
 • Formatowanie tekstu – akapity, marginesy, czcionki, symbole, style
 • Numerowanie i punktowanie akapitów
 • Podgląd i wydruk dokumentów
 • Wyszukiwanie i zamiana tekstu oraz innych obiektów
 1. Praca z dokumentami wielostronicowymi 
 • Podział na strony i sekcje (nawigacja, wyszukiwanie i zamiana tekstu)
 • Numeracja stron i nagłówków
 • Nagłówki i stopki
 • Przypisy
 1. Praca ze stylami 
 • Tworzenie nowego i modyfikowanie istniejącego stylu
 • Automatyczne aktualizowanie stylu
 1. Automatyczna numeracja 
 • Automatyczny spis treści
 • Automatyczne numerowanie tablic i ilustracji
 • Automatyczny spis tablic i ilustracji
 1. Grafika
 • Autokształty
 • Obracanie obiektów graficznych
 • Grupowanie obiektów graficznych
 • Wyrównywanie obiektów względem siebie
 • Dodatkowe polecenia dostępne na pasku Rysowanie
 1. Clipart 
 • Umieszczanie obiektów ClipArt w dokumencie
 • Formatowanie obiektów ClipArt
 1. WordArt – napisy ozdobne
 2. Tabele
 • Formatowanie tabeli
 • Automatyczne formatowanie
 • Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki w tabeli
 • Scalanie i dzielenie komórek
 • Zmienianie rozmiaru
 • Dodawanie deseni
 1. Wykorzystanie tabulatorów przy rozmieszczaniu tekstu
 •  

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie test jednokrotnego wyboru.

350 zł brutto – kwota za jedną osobę

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter).