Technologie IT w edukacji

Drukarki 3D w szkole - obsługa i zastosowania

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby)

Szkolenie podstawowe/średniozaawansowane

4 godziny lekcyjne (szkolenie podstawowe)

6 godzin lekcyjnych (szkolenie średniozaawansowane)

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

SZKOLENIE PODSTAWOWE

1. Podstawowe informacje o druku 3D (zastosowanie, rodzaje, wady i zalety poszczególnych metod)

2. Budowa i obsługa drukarki 3D

3. Konserwacja, serwis i kalibracja drukarki 3D

4. Przygotowanie i uruchomienie wydruku

5. Zasoby Internetu z darmowymi modelami 3D

SZKOLENIE ŚREDNIOZAAWANSOWANE

1. Podstawowe informacje o druku 3D (zastosowanie, rodzaje, wady i zalety poszczególnych metod)

2. Budowa i obsługa drukarki 3D

3. Konserwacja i kalibracja drukarki 3D

4. Przygotowanie projektu w programach do modelowania i cięcia

5. Uruchomienie druku 3D

6. Zasoby Internetu z darmowymi modelami 3D

7. Najczęstsze problemy w druku 3D z omówieniem ich rozwiązania

Brak egzaminu końcowego.

Szkolenie grupowe (poziom podstawowy) – 130 zł brutto/os.

Szkolenie grupowe (poziom średniozaawansowany) – 150 zł zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • przelew bankowy
Scroll to Top