Grafika komputerowa

Adobe Illustrator - tworzenie grafiki wektorowej od podstaw

Szczegóły szkolenia

Grupowe (minimalna liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia szkolenia grupowego wynosi 4 osoby) oraz indywidualne.

Szkolenie grupowe – 18 godzin lekcyjnych

Szkolenie indywidualne – 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie podstawowe

Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej.

1.Przedstawienie możliwości programu Adobe Ilustrator, jego parametry konfiguracyjne. Budowa okna programu, definiowanie i zapisywanie własnych ustawień, przywracanie ustawień domyślnych. Otwieranie, zapisywanie i importowanie plików. Umieszczanie plików Photoshopa.

2.Narzędzia i panele programu Adobe Illustrator oraz ich zastosowanie. Omówienie możliwości poszerzenia ich atrybutów.

3.Budowanie obiektów wektorowych: linie, łuki, spirale, siatki, prostokąty, elipsy, wielokąty, gwiazdy, flary – różne sposoby tworzenia (ręczne i numeryczne).

4.Metody zaznaczania obiektów, sposoby ich przesuwania. Zmiana kolejności położenia obiektów. Omówienie zasad grupowania i łączenia obiektów. Kopiowanie i duplikowanie obiektów.

5.Transformacje obiektów poprzez ich skalowanie, zmianę rozmiaru, obrót, pochylanie, przekształcanie, odbicie. Wyrównywanie i rozkładanie obiektów.

6.Praca z kolorami:  tworzenie koloru wypełnienia i obrysu, palety kolorów, konwersje kolorów. Wykorzystanie narzędzia aktywne malowanie i tworzenie obszarów typu Live Paint.

7.Wprowadzanie i edycja tekstu, wstawianie ramek tekstu do obiektów, oblewanie obiektów tekstem – tworzenie wizytówek i ulotek reklamowych.

8.Rysowanie segmentów prostych i krzywych przy pomocy narzędzia Ołówek i Pióro. Omówienie ścieżek  z uwzględnieniem węzłów, segmentów, linii sterujących oraz metody ich przekształcania.

9.Tworzenie  obiektów przy pomocy warstw oraz metody ich edytowania.

10.Edycja obiektów za pomocą filtrów ścieżek: dodawanie, odejmowania, przecinanie i wykluczanie obszarów kształtu, podzielenie, przycięcie, połączenie, kadrowanie.

11.Tworzenie efektów specjalnych, efektów 3D oraz gładkich przejść kolorystycznych.

12.Praca z mapami bitowymi – importowanie, edycja i zamiana na obrazki wektorowe. Przygotowanie plików EPS i PDF, rozbarwienia, przygotowanie do druku.

13.Utrwalenie nabytej wiedzy w formie ćwiczeń.

W celu sprawdzenia efektów kształcenia po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin. Składa się on się z dwóch części: testowej oraz praktycznej.

Szkolenie grupowe – 650 zł brutto/os.

Szkolenie indywidualne – 1600 zł brutto/os.

Płatności należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopuszcza się następujące formy płatności:

  • gotówka
  • karta płatnicza
  • przelew bankowy

Wpłaty gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej należy dokonać w naszym sklepie (Quatro Computers, ul. Matejki 2, parter). 

Scroll to Top