logaue

Projekt pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych u osób starszych i o niskich kwalifikacjach”

Informacje podstawowe:
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie:9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:
Quatro Computers Maciej Zachara
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
Telefon: 17853 51 63 lub 17 853 26 27
Fax: 17 853 51 63
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.quatro.pl

Okres realizacji projektu:
od: 2017-05-01 do: 2018-06-30

Nr identyfikacyjny projektu:
RPPK.09.03.00-18-0285/16

Wartość całkowita projektu:
425 812,50 zł*

Kwota dofinansowania z UE:
361 940,62 zł*

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie A, B lub C i uzyskanie certyfikatu IC3 do 30.06.2018r. przez 150 dorosłych mieszkańców (min. 90K) woj. podkarpackiego będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Głównym rezultatem projektu będzie:
• wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK u 150 (min. 90K) dorosłych mieszkańców woj. podkarpackiego zgodnych ze standardem DIGCOMP na wszystkich trzech poziomach zaawansowania oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IC3, jednego z najważniejszych standardów certyfikacji komputerowej na świecie.
W ramach projektu zorganizujemy:
• 92 godzinne bezpłatne szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych obejmujących wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji przygotowujące do zdania trzech egzaminów IC3 w zarejestrowanym ośrodku Certiport.
Projekt skierowany do 150 mieszkańców Podkarpacia (25 lat i więcej niskie kwalifikacje i 50 lat i więcej), w tym min.60% kobiet co sprzyja wyrównywaniu nierówności ze względu na płeć w obszarze ICT.
Projekt przyczynia się do zwalczania stereotypu płci przez umożliwienie podwyższania kompetencji zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Projekt realizuje zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dzięki temu, że wnioskodawca zapewnia dostęp do produktów projektu, pozwalając osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność ta będzie zapewniona dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania w zakresie programów i usług.

Udział w projekcie „Podnoszenie kompetencji cyfrowych u osób starszych i o niskich kwalifikacjach” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Rekrutacja
Rekrutacja trwa od 05.VI.2017 do 30.III.2018 w sposób ciągły. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych ze strony WWW projektodawcy oraz w Biurze Projektu (BP) ul. Matejki 2 w Rzeszowie w godz. 8 do 16.

kursy

Załączniki: