Ruszył program Aktywny Samorząd 2017. Od 17 lat pomagamy osobom niewidomym, słaobowidzącym i z upośledzeniem ruchu w doborze i zakupie sprzętu komputerowego oraz programowania. Dla każdego naszego Klienta przygotowujemy indywidualną specyfikację, fakturę ProForma. Prowadzimy także szkolenia komputerowe z obsługi nabytego sprzętu w ramach tego projektu.

W tym roku możliwa jest pomoc min. w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania jak również dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Maksymalne kwoty dofinansowania odpowiednio w Zadaniu nr 1, Obszar B:

  • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

oraz w Zadaniu nr 2, Obszar B:

  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Udział własny Wnioskodawcy jest wymagany w Module I, Obszar B, Zadanie nr 1 co najmniej 10% ceny brutto zakupu, okres karencji 3 lata.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
W razie pytań zadzwoń: 17 85 36 128, 17 85 32 627
można też zadzwonić bezpośrednio do naszego konsultanta i trenera (osób niewidomych i słabowidzących) mgr Piotra Wilk: 605-307-005

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.