Nazwa szkolenia:

  • Wykorzystanie Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu

Czas trwania szkolenia:

  • 24 godziny lekcyjne – 6 spotkań po 4 godz. lekcyjne

Program szkolenia:

  • Kompleksowa obsługa tablic interaktywnych wszystkich typów
  • Multimedia w dydaktyce
  • Praca w sieci Internet – w tym praca w chmurze
  • Prezentacje multimedialne – metodą pracy nauczyciela
  • Tworzenie dokumentacji szkolnej w oparciu o pakiet biurowy MS Office.

Program szkolenia może być modyfikowany zgodnie z potrzebami dydaktycznymi uczestników (w przypadku kierowania grup)

Liczebność grupy:

  • 5 – 8 osób (można zgłaszać się indywidualnie lub grupowo)