Drukuj

Kurs komputerowy dla Seniorów

Czas trwania szkolenia: 50 godzin.

Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętności:

Program ramowy

System komputerowy

Edytor tekstu

Internet

Poczta elektroniczna i komunikatory internetowe, portale sołecznościowe

Urządzenia multimedialne i ich zastosowanie

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy również na kursy indywidualne