Drukuj

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Quatro jest ośrodkiem szkoleniowym wpisanym do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr WSE-0140/rej/5/2001.
Celem działalności CDN Quatro jest organizowanie i prowadzenie szkoleń skierowanych do nauczycieli z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych – w szerokim zakresie i na wszystkich poziomach zaawansowania.

Od początku naszej działalności (15-letnie doświadczenie) braliśmy udział w projektach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tj.

Jednocześnie realizowaliśmy własne projekty, w których uczestniczyli nauczyciele:

czy ostatnio zakończone projekty ( lata 2014 – 2015) skierowane jedynie i bezpośrednio do nauczycieli:

W ramach dwóch ostatnich projektów przeszkoliliśmy ponad 790 nauczycieli Podkarpacia.
Jako Centrum Doskonalenia Nauczycieli QUATRO funkcjonujemy w obszarze tematycznym CYFROWEJ SZKOŁY w zakresie:

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem środowiska nauczycielskiego naszymi szkoleniami (obok kursów z naszej ogólnej oferty szkoleniowej) kontynuujemy szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Nazwa szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

Program szkolenia:

Program szkolenia może być modyfikowany zgodnie z potrzebami dydaktycznymi uczestników (w przypadku kierowania grup)
Liczebność grupy:

Cena szkolenia jest atrakcyjna – zachęcamy do udziału.
Służymy naszym doświadczeniem i potencjałem kadrowo-sprzętowym.