Centrum Doskonalenia Nauczycieli Quatro jest ośrodkiem szkoleniowym wpisanym do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr WSE-0140/rej/5/2001.
Celem działalności CDN Quatro jest organizowanie i prowadzenie szkoleń skierowanych do nauczycieli z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych – w szerokim zakresie i na wszystkich poziomach zaawansowania.

Od początku naszej działalności (15-letnie doświadczenie) braliśmy udział w projektach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tj.

 • Pracownia internetowa w każdym gimnazjum
 • Wyposażanie liceów w pracownie internetowe
 • Pracownia internetowa w każdej szkole
 • Pracownie komputerowe dla szkół

Jednocześnie realizowaliśmy własne projekty, w których uczestniczyli nauczyciele:

 • Dziś szkolenie – lepsza praca jutro
 • Komputer w pracy zawodowej (lata 2011 – 2013)

czy ostatnio zakończone projekty ( lata 2014 – 2015) skierowane jedynie i bezpośrednio do nauczycieli:

 • Nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu – edycja 2

W ramach dwóch ostatnich projektów przeszkoliliśmy ponad 790 nauczycieli Podkarpacia.
Jako Centrum Doskonalenia Nauczycieli QUATRO funkcjonujemy w obszarze tematycznym CYFROWEJ SZKOŁY w zakresie:

 • efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym
 • korzystania z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie w nauczaniu
 • nabywania i rozwijania przez nauczycieli kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotowym, organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych
 • zapewnienia szkołom wsparcia merytorycznego i technicznego w procesie wdrażania instrumentów cyfrowej szkoły

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem środowiska nauczycielskiego naszymi szkoleniami (obok kursów z naszej ogólnej oferty szkoleniowej) kontynuujemy szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Nazwa szkolenia:

 • Nowoczesne Technologie w Nauczaniu

Czas trwania szkolenia:

 • 24 godziny lekcyjne – 6 spotkań po 4 godz. lekcyjne

Program szkolenia:

 • Kompleksowa obsługa tablic interaktywnych wszystkich typów
 • Multimedia w dydaktyce
 • Praca w sieci Internet – w tym praca w chmurze
 • Prezentacje multimedialne – metodą pracy nauczyciela
 • Tworzenie dokumentacji szkolnej w oparciu o pakiet biurowy MS Office

Program szkolenia może być modyfikowany zgodnie z potrzebami dydaktycznymi uczestników (w przypadku kierowania grup)
Liczebność grupy:

 • 5 – 8 osób

Cena szkolenia jest atrakcyjna – zachęcamy do udziału.
Służymy naszym doświadczeniem i potencjałem kadrowo-sprzętowym.