Centrum Szkoleniowe Quatro Computers to instytucja z 20-letnią tradycją i doświadczeniem na rynku szkoleń komputerowych. Działalność edukacyjną prowadzimy w oparciu o zezwolenie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie nr 20/92 z dnia 06.03.1992r. Posiadamy akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty na szeroki zakres prowadzonych przez nas szkoleń – podlegając jego nadzorowi oraz okresowej kontroli. Każdego roku na kursach różnego typu i różnej specjalności szkolimy kilkaset osób. Jakość szkoleń została potwierdzone rejestracją naszej firmy w Phare/Tacis Central Consultancy Register w Brukseli z nr POL-21495. Corocznie również uaktualniamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP w Rzeszowie. Obecnie mamy do dyspozycji dwie klimatyzowane, przestronne sale kursowe. Każda z nich posiada 10-15 stanowisk komputerowych, wszystkie z dostępem do Internetu oraz projektor multimedialny. Uczestnicy mają bezpośredni dostęp do komputera. Na potrzeby kursów dysponujemy również drukarkami laserowymi kolorowymi, skanerami, aparatem i kamerą cyfrową, specjalistycznymi podręcznikami. W latach 2008 – 2013 Realizowaliśmy projekty edukacyjne oraz kierowane dla osób pracujących w ramach POKL dofinansowywane z UE. Złożyliśmy kilka projektów w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2012 w tym m.in. projekt z działania 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK.

Zakres prowadzonych szkoleń ustawicznie się zwiększa. Do podstawowych dołączany jest szeroki wachlarz szkoleń specjalistycznych w tym dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach tych kursów oprócz podstaw obsługi komputera uczymy osoby niedowidzące czy niewidome obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

Oferta nasza obejmuje szkolenia w niewielkich grupach (od 5 do 10 osób – z możliwością rozszerzenia do 15), zorganizowanych wg specjalnie opracowanego programu dostosowanego do potrzeb grupy. Prowadzimy również szkolenia indywidualne. Tempo szkoleń czy tryb prowadzenia zajęć jest dostosowany do potrzeb klientów (kursantów). Do najbardziej popularnych należą kursy obsługi pakietów biurowych, Internetu, edytorów graficznych (grafika wektorowa, rastrowa, trójwymiarowa) oraz projektowanie stron WWW.

Jesteśmy elastyczni jeśli chodzi o zakres, czas trwania i negocjowalną cenę w zależności od oferowanych świadczeń.

Uczestnikom naszych kursów zapewniamy:

  • świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • materiały i pomoce dydaktyczne,
  • nowoczesną bazę, wysoki poziom szkolenia,
  • niskie ceny, różnorodny system zniżek,
  • poczęstunek w trakcie zajęć.